Elektroenerģijas iegāde SIA „ Priekules slimnīcas” vajadzībām.

Elektroenerģijas iegāde SIA „ Priekules slimnīcas” vajadzībām.

PIL 9.panta kārtībā

Id nr.PS2018/01             

18.10.2018

Nolikums ar pielikumiem.

Lēmums.

©2019 Priekules Slimnīca

Meklēt